Affin afbildning, (lat. ad- og finis 'grænse', dvs. 'tilgrænsende, beslægtet'), i geometri en afbildning af en plan på en plan (rummet på sig selv) således, at en ret linje afbildes på en ret linje (plan på plan) og parallelle linjer på parallelle linjer (parallelle planer på parallelle planer). En affin afbildning i en plan eller i rummet omfatter parallelforskydning, multiplikation om et punkt, spejling (symmetri) i en linje, skæv og ret affinitet samt sammensætninger af disse, fx kaldes en parallelforskydning langs en linje sammensat med en spejling i linjen for en glidespejling. En drejning i planen på 180° om et punkt A kaldes en punktsymmetri med symmetricentrum A.