Affidavit, (lat. perf. af affidare 'aflægge ed på, forsikre'), beediget dokument, dokument, om hvis indholds rigtighed udstederen har aflagt ed over for offentlig myndighed (som oftest en dommer). Benyttes i engelsk og amerikansk ret bl.a. som bevis i en retssag. I Danmark blev adgangen til aflæggelse af edsvoren forklaring for retten ophævet ved ændring af Retsplejeloven i 1965.