Affibulation, (af lat. ad- + fibula spænde, hægte), fasthæften; fastspænden.