Afferente baner, (lat. præs. part. afferens af affero 'føre til'), nervebaner, der leder sanseindtryk fra legemet til centralnervesystemet og videre inden for dette fra lavere niveauer, fx rygmarven, til højere, fx thalamus, og i sidste ende til hjernebarken. Modsætningen til afferente baner er efferente (fraførende) baner. Begge betegnelser kan undertiden bruges om de samme baner, afhængigt af sammenhængen; fx kan nervebanerne fra thalamus til hjernebarken betegnes som efferente i forhold til thalamus.