Afferent, (af lat. afferens, af afferre bære til, bringe til, af ad- + ferre bære), indadførende; som fører ind til et organ, fx hjernen; det modsatte af efferent.