Affektivitet, (af fr. affectivité, af lat.), følelsesliv; sindsstemninger.