Affektionsværdi, juridisk betegnelse for interesse, der knytter sig til en ting, men som ikke giver sig udslag i genstandens værdi i handel og vandel. Ved beskadigelse af ting ydes der ikke erstatning for affektionsværdi, se også erstatningskrav.