Affektabil, (af lat. affectare + -abilis -abil), ubehersket; uligevægtig.