En affaldskværn er en mekanisk anordning, der knuser det biologiske affald. Affaldskværnen monteres på køkkenvaskens afløb.