Affabile, (it.), inden for musik elskværdigt; indladende.