Afemi, (gr. a- + -femia -tale), en form for afasi med bibeholdt læse- og skriveevne.