Afdragsbidrag, den del af afdraget, staten betaler på ældre indekslån, der er ydet til støttet boligbyggeri og til (indeksregulerede) jordbrugslån til landmænd. Se ydelsesstøtte.