Afdrag, ratevis tilbagebetaling af gæld. Hvor betaling af afdrag nedbringer gælden krone for krone, beregnes rente efter den til enhver tid resterende gæld. Se også amortisation.