Afdelingslæge, fastansat speciallæge på en sygehusafdeling. Afdelingslægen kan have specielle opgaver under en overlæges administrative ansvar. Som regel deltager afdelingslægen desuden i afdelingens vagtberedskab.