Afbinding, størkning, den første del af betons hærdning. Friskblandet beton er plastisk, men begynder efter nogle timer at afbinde. Den er afbundet, når den er for stiv til udstøbning. Hærdningen fortsætter derimod igennem måneder. Se også beton.