Afbinding, tildannelse og afprøvning af en tømmer- eller stålkonstruktions samlinger før montagen på byggepladsen. Afbinding sker på en plan flade, en afbindingsplads.