Afbetalingskøb, køb af løsøre, hvor betalingen sker i rater, og hvor sælger forbeholder sig ejendomsret til det solgte, indtil hele købesummen er betalt. Et afbetalingskøb indebærer, at en køber fx kan påbegynde en rejse og benytte bil eller båd, inden vedkommende har erlagt den fulde betaling for de pågældende forbrugsgoder. Køberen kan på den måde forbruge af sin fremtidige indkomst. At købe på afbetaling svarer til at optage et lån, hvis omkostninger består af de renter og det tab af kontantrabat, som indgår i ratebetalingen. Renten vil være relativ høj, bl.a. fordi forretningen kun kan foretage en simpel kreditvurdering, hvorfor der vil være en del usikkerhed om den risiko, forretningen påtager sig. Reglerne om afbetalingskøb står i Kreditaftaleloven. Se også kreditkøb.