Afbestilling, juridisk betegnelse for løftegivers ensidige frigørelse fra et løfte, der ellers ville have forpligtet ham. Afbestilling adskiller sig fra ophævelse ved at kunne ske uden sanktioner for løftegiver, og afbestilling kræver særlig hjemmel i lov eller aftale. Der er ikke i dansk ret givet nogen almindelig adgang til afbestilling, såkaldt fortrydelsesret; adgang til afbestilling gælder kun på særlige områder, fx ved dørsalg.