Afagi, (gr. a- + -fagi), mangel på evne til at spise.