Aerotaksi, (gr. aero- + -taksi), inden for biologien bevægelse, som er fremkaldt af iltens påvirkning; sammenlign med kemotaksi.