Aerosoldåse, (se aerosol), dåse hvis indhold (væske el. pulver) er under tryk så det kan blæses ud i en fin stråle.