Aeroplan, (fra fr. aéroplane af gr. aero- + fr. -plane af planer svæve, af lat. planus flad), flyvemaskine.