Aerodyn, (af eng. aerodyne), luftfartøj, som er tungere end luften.