Dyr, planter og mikroorganismer, som omsætter organisk stof ved hjælp af ilt, kaldes aerobe. Organismer, som kan leve uden ilt, kaldes anaerobe.