Advokere, (af lat. advocare tilkalde, ad- + vocare kalde), gå ind for; argumentere for.