Advisere, (af fr. aviser, af lat. ad- + visare, visere, af videre se), underrette; give advis.