Adversitet, (af lat. adversitas, af adversus vendt imod, af advertere vende imod, ad- + vertere vende), modgang.