Adversativ, (af lat. adversativus, af adversari modstå, modsætte sig), modsættende.