Adverbial, (opr. adj, af lat. adverbialis som hører til et adverbium), adverbielt sætningsled; biled.