Adstringere, trække sammen; nøde til. Se fx adstringerende midler.