Adrogation, (af lat. adrogare, arrogare gøre krav på, af ad- + rogare spørge), inden for jura adoption af en myndig.