Adressekontor, virksomhed, der anviste arbejde (især til tyende), bolig, varer etc. — forløber for arbejdsformidlingen. Det første danske adressekontor åbnede i København i 1706. Privilegiet til oprettelse var her knyttet til Adresseavisen, mens privilegierne i større provinsbyer var tilknyttet stiftstidenderne.