Adressat, (af ty. Adressat, af fr.), den for hvem en postforsendelse er bestemt; modtager.