Adoucere, (af fr. adoucir blødgøre, a- + doucir, af lat. dulcis sød), 1 lade farverne i et maleri gå blødt over i hinanden. 2 afkulle råjern.