Adoptere, (af lat. adoptare udvælge sig, ad- + optare vælge), tage i barns sted; antage som sit eget; antage; godkende.