Den gammeltestamentlige betegnelse for Gud (Jahve) var JHWH. For at undgå at udtale Guds navn har de middelalderlige håndskrifter til Det Gamle Testamente gennemgående forsynet konsonanterne JHWH med vokalerne i adonaj; deraf dannes formen Jehova.