Administration, (lat. administratio, af ad-ministrare 'lede, forvalte' opr. 'betjene'), forvaltning, se Centraladministrationen og offentlig forvaltning.