Adjuration, (af lat. adjurare sværge på, ad- + jurare sværge, aflægge ed), beedigelse.