Adjudicere, (af lat. adjudicare, ad- + judicare afsige kendelse, af judex dommer), inden for jura tilkende.