Adjacent, (af lat. adjacere ligge ved siden af, grænse op til, ad- + jacere ligge), tilstødende; tilgrænsende.