Aditio hereditatis, (lat.), inden for jura arvens tiltrædelse.