Adipinsyre, HOOC−(CH2)4−COOH, organisk divalent syre, som forekommer naturligt i roesaft. Adipinsyre kan dannes ved reaktion mellem cyklohexan og molekylær ilt; adipinsyre har stor industriel anvendelse ved fremstillingen af polymerer, herunder især nylon, som fås ved reaktion mellem syren og diaminer. Adipinsyre anvendes også til fremstilling af uretan og vinylforbindelser.