Adiastasi, (af gr. a- + dia- + stasis stillen, stand), guddommens allestedsnærværelse.