Adiabatisk, (af gr. adiabatos 'som ikke kan overskrides'), med ændring i et legemes tilstand uden at det afgiver el. modtager varme.