Adhæsionsaftale, aftaledokument, som en part tiltræder (adhæderer) på de vilkår, som er forfattet af den anden part. Dette vil fx være tilfældet, når en køber uden at kræve ændringer underskriver en standardkontrakt om køb af bil, fjernsyn og lignende. Se også aftale.