Adelsmöte, sammenkomst hvert tredje år for den svenske adel i Riddarhuset i Stockholm, hvorunder fællesanliggender og -interesser drøftes. Adelsmöte blev indført i 1869 efter afskaffelsen i 1866 af adelens særlige standsprivilegier i Riksdagen. Hver adelsfamilie er ligesom i stændertiden repræsenteret med én mandlig stemme.