Adelopod, (af gr. a- + delos tydelig + -pod), dyr, som ikke har synlige fødder.