Additiv model, model uden vekselvirkning, statistisk model, hvorved målinger på en særlig enkel måde antages at afhænge af forsøgsbetingelserne. Et høstudbyttes afhængighed af fx jordbundsforhold og gødningstype udtrykkes i en additiv model ved relationen: Høstudbyttet er lig bidrag fra jordbundsforhold plus bidrag fra gødningstype plus tilfældig målefejl. Modeltypen anvendes også til analyse af tælledata og i variansanalyser for målinger på en kontinuert måleskala.