Additionel, (fra fr. additionnel, af additionner, af lat.), tillægs-; tilføjet.