Addiction, (eng., af lat. addicere sige ja til, hengive sig til), sygelig afhængighed af rusmidler og stimulanser; sammenlign med habituation.